top of page
Resort Photo Twitter Header.png

Eritaj nou an

42 Ane nan sèvi kominote nou an

Nan dat 23 avril 1979, yo te depoze Atik Enkòporasyon nan Biwo Gouvènè Adjwen an pou Inogirasyon St. Thomas Rescue, Inc., kòm yon òganizasyon sèvis san bi likratif ki gen volontè epi ki te sipòte totalman pa don piblik ak sibvansyon gouvènman an.

St. Thomas Rescue te kòmanse ak sèlman kat manm e li te sèlman sèvis sekou nan teritwa a.

 

Antanke yon sèvis volontè, jodi a plis pase 40 manm ap kontinye patisipe nan reponn a apèl pou sèvis, fòmasyon, ak travay pou amelyore nivo sèvis yo bay kominote a.

 

Anpil manm yo gen lisans EMT, Paramedik, ak Repondè Medikal Ijans. Tou de destraksyon lejè, ak lou, rechèch ak sekou, sekou dlo, efondreman bilding, ak divès lòt zòn nan sekou ak rekiperasyon yo okipe pa St Thomas Rescue.

An 1981, St. Thomas Rescue te achte premye machin lou pou repons pou ijans ak èd Rotary Club la.

 

Machin sa a te sèvi òganizasyon an byen pandan dis premye ane yo. An 1991, ak youn nan premye sibvansyon gouvènman yo te bay, nou te kapab ranplase machin lou sa a ak do orijinal aliminyòm lan, ki te sèvi kominote nou an byen jiska 2006.

 

Ak yon sibvansyon ki te ba nou ankò pa Gouvènman an, li te ranplase pa aktyèl machin lou, yon Ford/F550 ki gen menm aliminyòm nan tounen soti nan 1991.  

An 1981 Ekip Rekiperasyon Lanmè a te vin yon reyalite gras ak yon bato ki merite pou lanmè yo te bay nou. Li te rele Recovery One.  Gad Kòt Etazini te rele Ekip Rekiperasyon Lanmè a pou asistans nan dlo St. Thomas ak St. John nan plizyè okazyon.

An 1995 pandan siklòn Marilyn, Recovery One te andomaje san repare. An 2007, ak yon lòt sibvansyon gouvènman an, St. Thomas Rescue te kapab ranplase navèt ki te pèdi a ak yon Contender louvri 32 pye ak de 250 motè Yamaha.

 

Jodi a, yon Inite Marin/Plonje pwofesyonèl egziste nan òganizasyon an ki gen anpil eksperyans ak konesans nan dlo lokal yo, ki sipòte pa yon bato gwo vitès. Li gen entansyon ranplase bato ki egziste deja a ak de bato ki fèt pou yo pandan 2023, sijè a finansman.  

FAA te mande èd nou tou pou detèmine kote ak rekiperasyon avyon ki te tonbe nan dlo ki antoure USVI a, ansanm ak ensidan avyasyon ki baze sou tè a.  

St. Thomas Rescue jwe yon gwo wòl nan aksidan otomobil, patikilyèman nan ka kote yo mande èstraksyon. Opere sèlman machin sekou lou sou zile a, ki ka reponn a gwo machin, bèt, ak ensidan efondreman bilding, nou fyè nan fòmasyon regilyèman ak amelyore ekipman kòm teknoloji devlope.

Inite Edikasyon Kominotè nou an ofri pwogram edikasyon sou sekirite pou piblik la. Avèk klas CPR ak Premye Swen ki disponib pou piblik la, nou se yon òganizasyon ki gen eksperyans ki kapab bay pwogram fòmasyon ak dilijans ak konfyans pou satisfè bezwen piblik la.  

 

Pandan ane fòmasyon li yo, St. Thomas Rescue te opere ansanm ak Biwo Defans Sivil la e li te voye l.  

Tou sa bann lobzektif e rev i vin realite akoz sa bann sibvansyon ki nou’n ganny privilezye pour resevwar anneyelman nou Gouvernman e an pati par donasyon nou kominote.

WHAT is a hurricane?

A hurricane is a type of storm called a tropical cyclone, which forms over tropical or subtropical waters.

 

When a storm's maximum sustained winds reach 74 mph, it is called a hurricane.

 

The Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale is a 1 to 5 rating, or category, based on a hurricane's maximum sustained winds

WHY are hurricanes dangerous?

These hazards include heavy rains, high winds, a storm surge, and even tornadoes.

Storm surge pushes seawater on shore during a hurricane, flooding towns near the coast.

 

High winds, storm surge, flooding and tornadoes cause damage to houses and cars that are in the path of a hurricane.

WHERE do I go during a hurricane?

Your own personal circumstances will dictate this.

Stay indoors. Locate the strongest part of the building you are in.

Tell someone where you are. Write your social security number on a piece of paper and put it in your pocket.

Stay indoors until the all-clear has been given.

Make a Disaster Plan

Visit Ready.gov for ideas on a disaster plan to protect yourself, your family, or your business.

Pet Disaster Plan: HERE

Disaster Supply Kit: HERE

bottom of page